Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 77.00, W. [ mm ] : 110.50, L. [ mm ] : 150.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 37.20, H.1 [ mm ] : 62.40, W. [ mm ] : 55.30
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 63.00, Външният диаметър [ mm ] : 64.50, H.1 [ mm ] : 63.00
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 81.50, Вътрешният диаметър [ mm ] : 81.50, O.D.1 [ mm ] : 84.00, Външният диаметър [ mm ] : 84.00, H.1 [ mm ] : 94.00, O.1 [ mm ] : 66.50, O.D.2 [ mm ] : 60.50, H.1 [ mm ] : 94.00, H.2 [ mm ] : 64.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for: Lucas
Вътрешният диаметър [ mm ] : 23.40, Външният диаметър [ mm ] : 54.50, L. [ mm ] : 25.20
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for: Mitsubishi
H.1 [ mm ] : 29.00, W. [ mm ] : 55.40, L. [ mm ] : 30.90
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.00, I.D.2 [ mm ] : 24.00, Външният диаметър [ mm ] : 40.00, O.D.2 [ mm ] : 38.50, H.1 [ mm ] : 86.00, H.2 [ mm ] : 29.30, W. [ mm ] : 61.00, Thread. [ mm ] : M8x1.25
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for: Delco
Вътрешният диаметър [ mm ] : 28.30, Външният диаметър [ mm ] : 41.80, H.1 [ mm ] : 10.30, Thread. [ mm ] : M35x1.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 11.10, Външният диаметър [ mm ] : 33.80, H.1 [ mm ] : 15.50
Категория: Предпазители за автоматични стартери Replacement for:
H.1 [ mm ] : 10.90 , H.2 [ mm ] : 3.30, W. [ mm ] : 25.20 , L. [ mm ] : 42.50