Категория: Тапи за стартерни главини Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 15.60, T.1 [ mm ] : 1.30
Категория: Тапи за стартерни главини Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 11.30 , O.D.1 [ mm ] : 18.30 , T.1 [ mm ] : 3.50
Намерени чрез CARGO 135188
Категория: Тапи за стартерни главини Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 22.10, O.D.1 [ mm ] : 23.00 , H.1 [ mm ] : 9.30
Категория: Тапи за стартерни главини Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 42.10, H.1 [ mm ] : 7.00
Категория: Тапи за стартерни главини Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 18.00, H.1 [ mm ] : 2.90
Категория: Тапи за стартерни главини Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 16.00 , H.1 [ mm ] : 2.50
Категория: Тапи за стартерни главини Replacement for: