Резервни части на стартерни бендикси

Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Denso
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Ос [ mm ] : 12.5, O.D.2 [ mm ] : 40.50, Дължина [ mm ] : 15.20, Оборот : ACW
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Капачки на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.30, O.D.1 [ mm ] : 48.00, H.1 [ mm ] : 13.00
Категория: Капачки на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 37.80, O.D.1 [ mm ] : 53.70, H.1 [ mm ] : 13.40
Категория: Капачки на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.50, O.D.1 [ mm ] : 48.90, H.1 [ mm ] : 14.00
Категория: Капачки на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.40, O.D.1 [ mm ] : 50.90, H.1 [ mm ] : 14.30
Категория: Капачки на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.00, O.D.1 [ mm ] : 62.00, H.1 [ mm ] : 15.30
Категория: Капачки на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 40.40, O.D.1 [ mm ] : 58.00, H.1 [ mm ] : 13.40