Стартерни бендикси

Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 12.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 46.30, O.D.2 [ mm ] : 25.40, Дължина [ mm ] : 64.00, L.2 [ mm ] : 14.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 12.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 47.50, O.D.2 [ mm ] : 26.00, Дължина [ mm ] : 64.00, L.2 [ mm ] : 15.30, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 11.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 46.20, O.D.2 [ mm ] : 25.40, Дължина [ mm ] : 62.00, L.2 [ mm ] : 12.20, Оборот : ACW
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 12.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 53.00, O.D.2 [ mm ] : 25.50, Дължина [ mm ] : 73.00, L.2 [ mm ] : 20.70, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 12.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 58.20, O.D.2 [ mm ] : 25.30, Дължина [ mm ] : 71.80, L.2 [ mm ] : 18.80, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 12.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 53.00, O.D.2 [ mm ] : 26.00, Дължина [ mm ] : 71.70, L.2 [ mm ] : 19.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Replacement for:
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 12.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 54.20, O.D.2 [ mm ] : 25.60, Дължина [ mm ] : 71.00, L.2 [ mm ] : 18.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 11, Ос [ mm ] : 10.30, Диаметър на пиньон [ mm ] : 40.30, Дължина [ mm ] : 61.40
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Ос [ mm ] : 10.30, O.D.2 [ mm ] : 34.30, Дължина [ mm ] : 61.40
Категория: Стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Брой на фрезите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 14.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 53.10, O.D.2 [ mm ] : 29.30, Дължина [ mm ] : 73.00, L.2 [ mm ] : 19.70, Оборот : CW