Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
H.1 [ mm ] : 22.50, W.1 [ mm ] : 35.40, T.1 [ mm ] : 14.00
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
H.1 [ mm ] : 30.00, W.1 [ mm ] : 21.20, T.1 [ mm ] : 16.50
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 51.00, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 96.30, O.D.1 [ mm ] : 108.70, L.1 [ mm ] : 137.75, T.1 [ mm ] : 0.50
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 1120283000
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2000212000
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2120283000
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2000205001
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 1120114002
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: