Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 13.10 , O.D.1 [ mm ] : 17.30 , H.1 [ mm ] : 6.20 , T.1 [ mm ] : 2.60
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 13.40 , O.D.1 [ mm ] : 26.70 , O.D.2 [ mm ] : 18.40 , H.2 [ mm ] : 13.60
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
H.1 [ mm ] : 25.50, W.1 [ mm ] : 24.00, T.1 [ mm ] : 7.00
Намерени чрез BOSCH 1120283000
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2000212000
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2120283000
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2000205001
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 1120114002
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2004601009
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
Намерени чрез BOSCH 2918740007
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: