Намерени чрез CARGO 234888
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 36.00, T.1 [ mm ] : 1.50
Намерени чрез CARGO 330515
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 80.00, L.1 [ mm ] : 72.00, T.1 [ mm ] : 4.50
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 11.40, T.1 [ mm ] : 0.80
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 33.20, T.1 [ mm ] : 1.50
Намерени чрез CARGO 233142
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 34.30, O.D.1 [ mm ] : 41.30, T.1 [ mm ] : 2.40
Намерени чрез CARGO 330036
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Hitachi
Намерени чрез CARGO 330153
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for: Hitachi
Категория: Уплътнения за стартери Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 28.30, T.1 [ mm ] : 1.80