Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 50.00, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 136.90, L.2 [ mm ] : 20.10, Splines [ qty ] : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 39.00, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 103.70, L.2 [ mm ] : 15.70, Splines [ qty ] : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.70, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 116.00, L.2 [ mm ] : 18.00, Splines [ qty ] : 16
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.50, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 121.40, L.2 [ mm ] : 21.20, Splines [ qty ] : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 47.80, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 116.50, L.2 [ mm ] : 21.00, Splines [ qty ] : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 45.40, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 109.30, L.2 [ mm ] : 3.10, Splines [ qty ] : 16
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 47.80, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 132.30, L.2 [ mm ] : 20.80, Splines [ qty ] : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 44.50, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 108.00, L.2 [ mm ] : 2.80, Splines [ qty ] : 16
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 42.10, Външният диаметър [ mm ] : 18.00, O.D.3 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 111.30, L.2 [ mm ] : 15.00, Splines [ qty ] : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 60.40, Външният диаметър [ mm ] : 21.00, O.D.3 [ mm ] : 14.10, L. [ mm ] : 170.60, L.2 [ mm ] : 25.40, Splines [ qty ] : 10