Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 55.00, I.D.2 [ mm ] : 28.00, Външният диаметър [ mm ] : 57.00, O.D.2 [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 61.50, L.2 [ mm ] : 53.00
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Външният диаметър [ mm ] : 49.00
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 31.19, Външният диаметър [ mm ] : 61.50, L. [ mm ] : 78.00, W. [ mm ] : 39.75, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 25.10, Външният диаметър [ mm ] : 52.40, L. [ mm ] : 57.50, W. [ mm ] : 36.60
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 28.10, Външният диаметър [ mm ] : 56.60, L. [ mm ] : 59.10, W. [ mm ] : 37.70, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
L. [ mm ] : 78.00, L.2 [ mm ] : 36.90, W. [ mm ] : 87.00
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.10, Външният диаметър [ mm ] : 53.85, L. [ mm ] : 50.00, Thread. [ mm ] : M4x0.7
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 23.55, Външният диаметър [ mm ] : 52.00, L. [ mm ] : 48.70, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.25, Външният диаметър [ mm ] : 53.50, L. [ mm ] : 49.40
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 25.65, Външният диаметър [ mm ] : 51.34, L. [ mm ] : 57.35, W. [ mm ] : 37.90, Thread. [ mm ] : M6x1.0