Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 33.40, Външният диаметър [ mm ] : 66.20, L. [ mm ] : 85.80, W. [ mm ] : 72.00
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 25.60, Външният диаметър [ mm ] : 51.35, L. [ mm ] : 58.40, Thread. [ mm ] : M6x1.0
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Външният диаметър [ mm ] : 55.30, L. [ mm ] : 127.15
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.00, Външният диаметър [ mm ] : 54.40, L. [ mm ] : 49.10, W. [ mm ] : 33.70, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.50, Външният диаметър [ mm ] : 54.10, L. [ mm ] : 49.40, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 25.30, Външният диаметър [ mm ] : 53.00, L. [ mm ] : 55.20, W. [ mm ] : 38.00, Thread. [ mm ] : M6x1.0
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 28.00, Външният диаметър [ mm ] : 56.65, L. [ mm ] : 61.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 27.16, Външният диаметър [ mm ] : 52.30, L. [ mm ] : 57.80, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
L. [ mm ] : 64.00, L.2 [ mm ] : 18.30, W. [ mm ] : 65.00
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.75, Външният диаметър [ mm ] : 52.45, L. [ mm ] : 59.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8