Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.06, Външният диаметър [ mm ] : 49.90, L. [ mm ] : 47.00
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 28.10, Външният диаметър [ mm ] : 56.60, L. [ mm ] : 60.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 25.70, Външният диаметър [ mm ] : 51.35, L. [ mm ] : 61.70, W. [ mm ] : 38.40, Thread. [ mm ] : M6x1.0
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 31.30, Външният диаметър [ mm ] : 61.40, L. [ mm ] : 77.90, W. [ mm ] : 39.70, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.30, Външният диаметър [ mm ] : 55.10, L. [ mm ] : 69.00, Thread. [ mm ] : M6x1.0
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 23.50, Външният диаметър [ mm ] : 25.00, L. [ mm ] : 48.70, W. [ mm ] : 38.20, Thread. [ mm ] : M6x1.0
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.20, Външният диаметър [ mm ] : 53.85, L. [ mm ] : 49.70, W. [ mm ] : 39.10, Thread. [ mm ] : M4x0.7
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
L. [ mm ] : 135.80, L.2 [ mm ] : 79.40
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 23.60, Външният диаметър [ mm ] : 54.20, L. [ mm ] : 75.50
Категория: Капаци за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 26.30, Външният диаметър [ mm ] : 54.10, L. [ mm ] : 64.30