Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 14.10 , W. [ mm ] : 14.80 , L. [ mm ] : 32.80
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T. [ mm ] : 3.00
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Denso
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.90, Външният диаметър [ mm ] : 22.50, L. [ mm ] : 33.00, T. [ mm ] : 13.20
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Komatsu
Вътрешният диаметър [ mm ] : 22.10 , I.D. 1 [ mm ] : 14.10 , Външният диаметър [ mm ] : 29.50 , O.D. 1 [ mm ] : 25.60 , T. [ mm ] : 8.10
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 21.30, O.D. [ mm ] : 27.20, H. [ mm ] : 15.20
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.20, H. [ mm ] : 6.10, W. [ mm ] : 22.40, L. [ mm ] : 28.20
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 1.20, W. [ mm ] : 26.60, L. [ mm ] : 22.35
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Delco
I.D. [ mm ] : 13.20, H. [ mm ] : 9.15, W. [ mm ] : 28, L. [ mm ] : 26.20
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Delco
I.D. [ mm ] : 13.20, H. [ mm ] : 14.60, W. [ mm ] : 24.30, L. [ mm ] : 33.30
Категория: Изолатори за стартер Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 8.50, O.D. [ mm ] : 19.30, H. [ mm ] : 7.80, W. [ mm ] : 21.40