Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 54.50, Външният диаметър [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 54.50, Външният диаметър [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 54.50, Външният диаметър [ mm ] : 61.40, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for: Mitsubishi
Вътрешният диаметър [ mm ] : 45.80, Външният диаметър [ mm ] : 51.30, T.1 [ mm ] : 3.00
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 84.00, L. [ mm ] : 74.00, T.1 [ mm ] : 3.00
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 34.00, Външният диаметър [ mm ] : 38.90, T.1 [ mm ] : 1.55
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 9.80, Външният диаметър [ mm ] : 14.60, H.1 [ mm ] : 2.50
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 51.60, I.D.2 [ mm ] : 43.50 , Външният диаметър [ mm ] : 71.60 , O.D.2 [ mm ] : 62.10 , L. [ mm ] : 71.70 , T.1 [ mm ] : 2.70
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for:
W. [ mm ] : 64.20 , L. [ mm ] : 63.40 , T.1 [ mm ] : 2.90
Категория: Изолатори на предпазители за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 17.60 , Външният диаметър [ mm ] : 20.50 , T.1 [ mm ] : 1.60