Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Denso
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Ос [ mm ] : 12.5, O.D.2 [ mm ] : 40.50, Дължина [ mm ] : 15.20, Оборот : ACW
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 27.60, O.D.1 [ mm ] : 37.70, H.1 [ mm ] : 2.30
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 20.80, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 20.80, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 20.80, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 6.00, L.1 [ mm ] : 31.90, T.1 [ mm ] : 4.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 26.00, O.D.1 [ mm ] : 51.40, W.1 [ mm ] : 25.60, T.1 [ mm ] : 1.00