Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Denso
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Ос [ mm ] : 12.5, O.D. 2 [ mm ] : 40.50, Дължина [ mm ] : 15.20, Оборот : ACW
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 27.60, O.D. [ mm ] : 37.70, H. [ mm ] : 2.30
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.00, O.D. [ mm ] : 20.80, T. [ mm ] : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.00, O.D. [ mm ] : 20.80, T. [ mm ] : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.00, O.D. [ mm ] : 20.80, T. [ mm ] : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 6.00, L. [ mm ] : 31.90, T. [ mm ] : 4.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.80, O.D. [ mm ] : 16.70, H. [ mm ] : 2.00