Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 20.40, L. [ mm ] : 50.50
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 59.30, O.D.2 [ mm ] : 20.50, L. [ mm ] : 50.40
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 59.40, L. [ mm ] : 50.60
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.00, W. [ mm ] : 18.00, L. [ mm ] : 35.00, T.2 [ mm ] : 4.00
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 6.00, H.1 [ mm ] : 37.40, W. [ mm ] : 56.60, T.1 [ mm ] : 18.30
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for:
O.D.2 [ mm ] : 6.40, H.2 [ mm ] : 15.00, W. [ mm ] : 36.00, L. [ mm ] : 49.00, L.2 [ mm ] : 31.00, T.2 [ mm ] : 2.00
Категория: Подвижни вентили за автоматични стартери Replacement for:
H.2 [ mm ] : 15.00, W. [ mm ] : 36.00, L. [ mm ] : 50.50, L.2 [ mm ] : 36.50, T.2 [ mm ] : 2.00