Скорости и стартерни предавки

Категория: Предавки със стартерни бендикси Replacement for: Briggs Stratton
Брой на зъбите [ qty ] : 16, Ос [ mm ] : 10.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 50.80, O.D. 2 [ mm ] : 40.10, Дължина [ mm ] : 35.70, L.2 [ mm ] : 25.60, Оборот : ACW
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, Вътрешният диаметър [ mm ] : 46.00, O.D. 1 [ mm ] : 69.40, H. [ mm ] : 37.50, No. of teeth [ qty ] : 37
Категория: Стартерни предавки Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10
Категория: Стартерни предавки Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 85.90, O.D. 1 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 143.30, L. 2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, O.D. 1 [ mm ] : 73.90, H. [ mm ] : 40.50, No. of teeth [ qty ] : 42
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 52.00, Външният диаметър [ mm ] : 86.00, H. [ mm ] : 14.25, No. of teeth [ qty ] : 42
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, O.D. 1 [ mm ] : 69.80, H. [ mm ] : 28.20
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Bosch
I.D. 1 [ mm ] : 18.00, O.D. 1 [ mm ] : 73.80, H. [ mm ] : 32.30
Категория: Стартерни предавки Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 144.60, Splines [ qty ] : 10
Категория: Стартерни предавки Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 86.00, O.D. 1 [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 148.00, L. 2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10