86 Скорости и стартерни предавки

Намерени чрез POWERMAX 1014086
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 52.00, Външният диаметър [ mm ] : 86.00, H. [ mm ] : 14.25, No. of teeth [ qty ] : 42
Намерени чрез OPEL 1886325
Категория: Стартерни предавки Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.00, Външният диаметър [ mm ] : 91.00, O.D.2 [ mm ] : 18.00, L. [ mm ] : 139.00, No. of teeth [ qty ] : 41, Splines [ qty ] : 14/7
Категория: Капаци за стартерни предавки Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 22.60, Външният диаметър [ mm ] : 90.50, L. [ mm ] : 13.30
Намерени чрез WAI / TRANSPO 76-1863
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 47.00, Вътрешният диаметър [ mm ] : 22.20, O.D.1 [ mm ] : 66.10, Външният диаметър [ mm ] : 55.20, L. [ mm ] : 34.20, L.2 [ mm ] : 9.00, No. of teeth [ qty ] : 48
Намерени чрез KUBOTA 1495863271
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 51.30 , Вътрешният диаметър [ mm ] : 55.70 , O.D.1 [ mm ] : 61.30 , Външният диаметър [ mm ] : 63.10 , H. [ mm ] : 23.80 , No. of teeth [ qty ] : 43
Намерени чрез WOODAUTO EC47186
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Ford
I.D.1 [ mm ] : 46.40, Вътрешният диаметър [ mm ] : 19.00, O.D.1 [ mm ] : 72.50, L. [ mm ] : 29.50, No. of teeth [ qty ] : 37
Намерени чрез GHIBAUDI 10186
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Ford
I.D.1 [ mm ] : 46.50, Вътрешният диаметър [ mm ] : 19.00, O.D.1 [ mm ] : 72.80, L. [ mm ] : 24.00, No. of teeth [ qty ] : 37
Намерени чрез WOODAUTO EC47186
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Ford
I.D.1 [ mm ] : 58.00, Вътрешният диаметър [ mm ] : 17.50, O.D.1 [ mm ] : 72.30, L. [ mm ] : 27.50
Намерени чрез WOODAUTO SDV38886
Категория: Скорости за стартерни предавки Replacement for: Ford
I.D.1 [ mm ] : 46.50, O.D.1 [ mm ] : 57.80, L. [ mm ] : 10.80, No. of teeth [ qty ] : 37.00
Намерени чрез GHIBAUDI 10186D
Категория: Капаци на стартерни предавки Replacement for: Ford
I.D.2 [ mm ] : 19.00, O.D.2 [ mm ] : 72.80, H.1 [ mm ] : 29.20