Пиньони на стартерни бендикси

Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 11, Ос [ mm ] : 10.30, Диаметър на пиньон [ mm ] : 40.30, Дължина [ mm ] : 61.40
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Ос [ mm ] : 10.30, O.D.2 [ mm ] : 34.30, Дължина [ mm ] : 61.40
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 11, Ос [ mm ] : 10.00, Диаметър на пиньон [ mm ] : 22.00, O.D.2 [ mm ] : 40.60, Дължина [ mm ] : 61.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 12, Брой на фрезите [ qty ] : 19, Ос [ mm ] : 25.6, Диаметър на пиньон [ mm ] : 45.1, Дължина [ mm ] : 22.7
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 12, Брой на фрезите [ qty ] : 19, O.D.2 [ mm ] : 45.00, Дължина [ mm ] : 23.40, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Ос [ mm ] : 10.00, I.D.2 [ mm ] : 10.10, Диаметър на пиньон [ mm ] : 34.40, Дължина [ mm ] : 61.40, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 9, Ос [ mm ] : 10.30, Диаметър на пиньон [ mm ] : 34.00, Дължина [ mm ] : 74.70
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 12, Брой на фрезите [ qty ] : 19, Ос [ mm ] : 26.70, Диаметър на пиньон [ mm ] : 44.90, O.D.2 [ mm ] : 43.60, Дължина [ mm ] : 43.20
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for:
Брой на зъбите [ qty ] : 17, Ос [ mm ] : 10.20, O.D.2 [ mm ] : 69.00, Дължина [ mm ] : 86.50, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Replacement for: Valeo
Брой на зъбите [ qty ] : 10, Ос [ mm ] : 12.00, O.D.2 [ mm ] : 32.50, Дължина [ mm ] : 27.00, Оборот : CW