Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for: Ford
  Външният диаметър [ mm ] : 14.5, L. [ mm ] : 85.00
  Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for: Ford
  Външният диаметър [ mm ] : 14.25, L. [ mm ] : 85.30
  Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for: Denso
  Външният диаметър [ mm ] : 3.70 , L. [ mm ] : 7.00
  Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for:
  Външният диаметър [ mm ] : 6.00, L. [ mm ] : 9.50
  Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for:
  Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for:
  Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for:
  Външният диаметър [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 15.70
  Категория: Валове за стартерни предавки Replacement for: