Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for: Denso
L. [ mm ] : 42.60, Thread. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 12.10, Thread L. [ mm ] : 25.30, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 4.80, m.1 : PH2
Намерени чрез AS-PL UD40310SRS
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 63.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.70, b.1 [ mm ] : 25.00, d.2 [ mm ] : 4.15, k.1 [ mm ] : 3.90, m.1 : S8
Намерени чрез DELCO 1948537
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : UNF 5/16-18G, D.1 [ mm ] : 11.80, b.1 [ mm ] : 19.00, d.2 [ mm ] : 7.00, k.1 [ mm ] : 7.80, m.1 : H6
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for:
L.1 [ mm ] : 49.50, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.40, b.1 [ mm ] : 23.00, d.2 [ mm ] : 4.80, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : H4
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for:
L.1 [ mm ] : 49.50, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.40, b.1 [ mm ] : 23.00, d.2 [ mm ] : 4.80, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : H4
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for:
L.1 [ mm ] : 49.50, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.40, b.1 [ mm ] : 23.00, d.2 [ mm ] : 4.80, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : H4
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for:
L.1 [ mm ] : 54.70 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.30, b.1 [ mm ] : 22.50, d.2 [ mm ] : 4.80, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : H4
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for:
L.1 [ mm ] : 54.70 , d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.30, b.1 [ mm ] : 22.50, d.2 [ mm ] : 4.80, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : H4
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for:
L.1 [ mm ] : 54.70, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.30, b.1 [ mm ] : 22.50, d.2 [ mm ] : 4.80, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : HX4
Намерени чрез AS-PL UD41350SRS
Категория: Винтове за стартерни главини Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 35.20, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 10.80, b.1 [ mm ] : 30.45, k.1 [ mm ] : 5.50, m.1 : S8