Намерени чрез CARGO 134446
  Категория: Винтове за стартерна вилка Replacement for:
  L.1 [ mm ] : 40.00, d. [ mm ] : 1/2''-26, b.1 [ mm ] : 18.00
  Категория: Винтове за стартерна вилка Replacement for: Iskra / Letrika
  L.1 [ mm ] : 42.60, d. [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 12.80, b.1 [ mm ] : 10.00, d.2 [ mm ] : 7.80, k.1 [ mm ] : 5.90, m.1 : S13
  Категория: Винтове за стартерна вилка Replacement for:
  L.1 [ mm ] : 55.40, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 23.00
  Категория: Винтове за стартерна вилка Replacement for:
  L.1 [ mm ] : 41.10 , d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 20.80