Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
L. [ mm ] : 40.00, d. [ mm ] : 1/2''-26, Thread L. [ mm ] : 18.00
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
L. [ mm ] : 23.80
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
L. [ mm ] : 55.40, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 23.00
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
L. [ mm ] : 21.10
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
L. [ mm ] : 58.90, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 18.80
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
O.D. [ mm ] : 12.70, O.D. 1 [ mm ] : 9.50 , L. [ mm ] : 59.10
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
L. [ mm ] : 14.10 , O.D. [ mm ] : 10.00
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for:
L. [ mm ] : 27.70
Категория: Плъзгащи елементи на стартерна вилка Replacement for: