Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.00, Външният диаметър [ mm ] : 13.50, T. [ mm ] : 3.90
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.00, Външният диаметър [ mm ] : 13.50, T. [ mm ] : 3.90
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.00, Външният диаметър [ mm ] : 13.50, T. [ mm ] : 3.90
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 51.00, Външният диаметър [ mm ] : 58.90, T. [ mm ] : 1.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 51.00, Външният диаметър [ mm ] : 58.90, T. [ mm ] : 1.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 51.00, Външният диаметър [ mm ] : 58.90, T. [ mm ] : 1.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 32.80, Външният диаметър [ mm ] : 50.00, H. [ mm ] : 5.00