Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 51.00, Външният диаметър [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 51.00, Външният диаметър [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 51.00, Външният диаметър [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 9.40, Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 32.80, Външният диаметър [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 32.80, Външният диаметър [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 32.80, Външният диаметър [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Клипове за автоматични стартери Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 50.00, Външният диаметър [ mm ] : 55.50, H.1 [ mm ] : 0.50, W. [ mm ] : 70.00