Пружини за стартерни четки

Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, H. [ mm ] : 34.00
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, L. [ mm ] : 23.00
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Bosch
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Bosch
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Ika
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40
Категория: Пружини за стартерни четки Replacement for: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40