Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Denso
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Ос [ mm ] : 12.5, O.D. 2 [ mm ] : 40.50, Дължина [ mm ] : 15.20, Оборот : ACW
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 12.00
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 17.00, W. [ mm ] : 5.80, L. [ mm ] : 14.00
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch