Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Denso
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Ос [ mm ] : 12.5, O.D.2 [ mm ] : 40.50, Дължина [ mm ] : 15.20, Оборот : ACW
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 4.00, L.1 [ mm ] : 12.00
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 17.00, W.1 [ mm ] : 5.80, L.1 [ mm ] : 14.00
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.80, O.D.1 [ mm ] : 5.10, H.1 [ mm ] : 12.70
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.80, O.D.1 [ mm ] : 5.10, H.1 [ mm ] : 12.70
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.80, O.D.1 [ mm ] : 5.10, H.1 [ mm ] : 12.70
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.20, O.D.1 [ mm ] : 4.20, H.1 [ mm ] : 16.50
Категория: Пружини на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.20, O.D.1 [ mm ] : 4.20, H.1 [ mm ] : 16.50