Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 108.60
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Bosch
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Bosch
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Bosch
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 2.00, W.1 [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 48.00
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 27.00, W.1 [ mm ] : 26.00, L. [ mm ] : 39.20
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 19.30, W.1 [ mm ] : 2.00, L. [ mm ] : 24.00
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 19.30, W.1 [ mm ] : 2.00, L. [ mm ] : 24.00
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 19.30, W.1 [ mm ] : 2.00, L. [ mm ] : 24.00
Категория: Пружини за стартерна вилка Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 7.60, O.D.1 [ mm ] : 11.80, L. [ mm ] : 40.00