Намерени чрез AS-PL UD40130SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 155.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 25.70, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8
Намерени чрез AS-PL UD40130SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 155.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 25.70, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8
Намерени чрез AS-PL UD41326SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 215.00, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 13.00, b.2 [ mm ] : 26.40, d.2 [ mm ] : 5.50
Намерени чрез AS-PL UD41633SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 140.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.30, b.2 [ mm ] : 20.00, k.1 [ mm ] : 5.40, m.1 : S8
Намерени чрез AS-PL UD41283SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 70.15, d. [ mm ] : M8x1.25, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.2 [ mm ] : 20.00, m.1 : S10
Намерени чрез AS-PL UD41289SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 161.00, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 8.90, b.2 [ mm ] : 21.60, d.2 [ mm ] : 5.20
Намерени чрез AS-PL UD41290SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 210.00, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 6.80, b.1 [ mm ] : 8.50, b.2 [ mm ] : 26.30, d.2 [ mm ] : 5.30
Намерени чрез AS-PL UD41317SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 190.00, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 11.80, b.2 [ mm ] : 26.60, d.2 [ mm ] : 5.20, k.1 [ mm ] : 4.50, m.1 : T30
Намерени чрез BOSCH 1003527024
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 180.70, d. [ mm ] : M5x0.8, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 27.80, b.2 [ mm ] : 15.00
Намерени чрез BOSCH 1003527024
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 180.70, d. [ mm ] : M5x0.8, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 11.00, b.1 [ mm ] : 27.80, b.2 [ mm ] : 15.00, d.2 [ mm ] : 5.00, k.1 [ mm ] : 3.70, m.1 : S7