Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 207.60, Thread [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 36.30
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 185.60, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 29.00
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 225.10, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 30.00
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 165.30, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 35.70
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 195.50, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 28.30
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 149.30 , Thread [ mm ] : M5x0.8 , b.1 [ mm ] : 27.40
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 159.30, Thread [ mm ] : m6x1.0, b.1 [ mm ] : 17.00
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 138.60 , Thread [ mm ] : M5x0.8 , b.1 [ mm ] : 30.20
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 124.80, Thread [ mm ] : M5x0.8 , b.1 [ mm ] : 28.40
Категория: Стартерни щифтове Replacement for:
L.1 [ mm ] : 95.60, Thread [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 23.50