Намерени чрез AS-PL UD41273SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 160.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.10, b.1 [ mm ] : 30.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 5.20, m.1 : S7
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 174.70, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 11.80, b.1 [ mm ] : 26.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : T30
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 174.70, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 11.80, b.1 [ mm ] : 26.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : T30
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 174.70, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 11.80, b.1 [ mm ] : 26.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : T30
Намерени чрез AS-PL UD40386SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 166.70, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 28.10, d.2 [ mm ] : 4.35, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : S8
Намерени чрез AS-PL UD40386SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 166.70, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 28.10, d.2 [ mm ] : 4.35, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : S8
Намерени чрез AS-PL UD40386SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 166.70, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 28.10, d.2 [ mm ] : 4.35, k.1 [ mm ] : 4.90, m.1 : S8
Намерени чрез AS-PL UD40361SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 154.90, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.80, b.1 [ mm ] : 25.60, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8
Намерени чрез AS-PL UD40361SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 154.90, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 25.60
Намерени чрез AS-PL UD40361SRS
Категория: Стартерни щифтове Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 154.90, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 25.60