Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 19.30, H.1 [ mm ] : 1.20
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 0.80
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.80, O.D.1 [ mm ] : 19.36, H.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.40, O.D.1 [ mm ] : 19.22, H.1 [ mm ] : 0.85
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch
Категория: Шайби на стартерни ротори Replacement for: Bosch