Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 27.00, O.D.1 [ mm ] : 44.00, H.1 [ mm ] : 7
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 13.00, O.D.1 [ mm ] : 15.50, H.1 [ mm ] : 6.70
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.70, O.D.1 [ mm ] : 9.10, H.1 [ mm ] : 6.70
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 14.50 , O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 0.80
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 12.30 , H.1 [ mm ] : 1.10
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.40 , O.D.1 [ mm ] : 13.20 , H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 4.40, O.D.1 [ mm ] : 6.60 , H.1 [ mm ] : 1.10
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 29.00, H.1 [ mm ] : 0.30
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for:
Категория: Шайби за стартерни четкодържачи Replacement for: