Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.50, O.D.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 31.20, O.D.1 [ mm ] : 36.40, H.1 [ mm ] : 0.20
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 6.90, H.2 [ mm ] : 1.30
Категория: Шайби за задни капаци на стартер Replacement for: