Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Denso
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Denso
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Denso
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Denso
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Denso
Категория: Шайби за винтове за авотматични стартери Replacement for: Denso