Категория: Шайби на стартерни статори Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 7.90, O.D.1 [ mm ] : 18.30, H.1 [ mm ] : 1.50
    Категория: Шайби на стартерни статори Replacement for: