1 Капаци на стартерни статори

Намерени чрез ISKRA / LETRIKA 16.282.589
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Iskra / Letrika
Напрежение [ V ] : 12, Външният диаметър [ mm ] : 90.80, L. [ mm ] : 105.00
Намерени чрез AS-PL UD41020SF
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Magneton
Външният диаметър [ mm ] : 92.30, L. [ mm ] : 71.90
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Намерени чрез CARGO 136885
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kw ] : 6.2, Външният диаметър [ mm ] : 105.00, L. [ mm ] : 108.00
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kw ] : 6.2, Външният диаметър [ mm ] : 105.00, H. [ mm ] : 108.00
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kw ] : 4.2, Външният диаметър [ mm ] : 90.00, H. [ mm ] : 105.00
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kw ] : 2.8, Външният диаметър [ mm ] : 78.00, L. [ mm ] : 118.00
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 72.50, Външният диаметър [ mm ] : 80.20, H. [ mm ] : 85.90, H.2 [ mm ] : 73.90