3 Капаци на стартерни статори

Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 126.50, L. [ mm ] : 137.00
Намерени чрез AS-PL UD40317SF
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Delco
Външният диаметър [ mm ] : 134.00, L. [ mm ] : 166.10
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Valeo
Външният диаметър [ mm ] : 76.00, H. [ mm ] : 114.50
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Valeo
Външният диаметър [ mm ] : 76.30, L. [ mm ] : 114.40
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Valeo
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kw ] : 2.2, Външният диаметър [ mm ] : 76.10, L. [ mm ] : 96.20
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Mitsubishi
Външният диаметър [ mm ] : 89.60, L. [ mm ] : 94.00
Намерени чрез AS-PL UD40513SF
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Denso
Външният диаметър [ mm ] : 100.30, L. [ mm ] : 112.30
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Magneton
Външният диаметър [ mm ] : 92.30, L. [ mm ] : 71.90
Намерени чрез AS-PL UD50374SF
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for: Magneton
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kw ] : 1.0, Външният диаметър [ mm ] : 75.00, H. [ mm ] : 54.60
Намерени чрез AS-PL UD43078SF
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 69.90 , Външният диаметър [ mm ] : 74.00 , H. [ mm ] : 54.80