6 Капаци на стартерни статори

Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Намерени чрез CARGO 136885
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kw ] : 6.2, Външният диаметър [ mm ] : 105.00, L. [ mm ] : 108.00
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kw ] : 6.2, Външният диаметър [ mm ] : 105.00, H. [ mm ] : 108.00
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 111.40 , Външният диаметър [ mm ] : 129.10, L. [ mm ] : 189.10
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 90.50, Външният диаметър [ mm ] : 95.40, H. [ mm ] : 126.50
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 72.50, Външният диаметър [ mm ] : 80.20, H. [ mm ] : 85.90, H.2 [ mm ] : 73.90
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 73.50 , Външният диаметър [ mm ] : 80.30, H. [ mm ] : 79.10, H.2 [ mm ] : 72.70
Категория: Капаци на стартерни статори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 80.80, Външният диаметър [ mm ] : 92.00, H. [ mm ] : 77.10, H.2 [ mm ] : 67.30