Стартери

Продукти в сайта:
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kW ] : 5.40, Bъртене на стартера : CW, Размер А [ mm ] : 92.00, Размер В [ mm ] : 47.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 385.00, O.1 [ mm ] : 127.00, O.2 [ mm ] : 127.00, O.3 [ mm ] : 127.00
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kW ] : 4.00, Bъртене на стартера : CW, Размер А [ mm ] : 89.00, Размер В [ mm ] : 48.50, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, L.1 [ mm ] : 339.00, O.1 [ mm ] : 90.20, O.2 [ mm ] : 90.20, O.3 [ mm ] : 128.00
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kW ] : 6.60, Bъртене на стартера : CW, Размер А [ mm ] : 92.00, Размер В [ mm ] : 47.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, L.1 [ mm ] : 406.00, O.1 [ mm ] : 126.00, O.2 [ mm ] : 126.00, O.3 [ mm ] : 126.00
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.80, Bъртене на стартера : ACW, Размер А [ mm ] : 76.00, Размер В [ mm ] : 53.00, Брой на зъбите [ szt ] : 10, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 10. 11, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 235.00, O.1 [ mm ] : 101.50, O.2 [ mm ] : 101.50, O.3 [ mm ] : 106.50, C.1 [ mm ] : 9.00, C.2 [ mm ] : 9.00, C.3 [ mm ] : 9.00
Категория: Стартери Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.80, Bъртене на стартера : ACW, Размер А [ mm ] : 76.00, Размер В [ mm ] : 53.00, Брой на зъбите [ szt ] : 10, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 234.00, O.1 [ mm ] : 102.00, O.2 [ mm ] : 102.00, O.3 [ mm ] : 106.00, C.1 [ mm ] : 9.00, C.2 [ mm ] : 9.00, C.3 [ mm ] : 9.00
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.80, Bъртене на стартера : ACW, Размер А [ mm ] : 76.00, Размер В [ mm ] : 32.50, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9. 11, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 236.00, O.1 [ mm ] : 123.50, O.2 [ mm ] : 32.50, O.3 [ mm ] : 111.50, C.1 [ mm ] : 12.50, C.2 [ mm ] : 12.50, C.3 [ mm ] : 12.50
Категория: Стартери Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.80, Bъртене на стартера : ACW, Размер А [ mm ] : 76.00, Размер В [ mm ] : 32.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 236.00, O.1 [ mm ] : 35.00, O.2 [ mm ] : 112.00, O.3 [ mm ] : 123.00, C.1 [ mm ] : 12.50, C.2 [ mm ] : 12.50, C.3 [ mm ] : 12.50
Категория: Стартери Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.80, Bъртене на стартера : ACW, Размер А [ mm ] : 76.00, Размер В [ mm ] : 32, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9. 11, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 236.00, O.1 [ mm ] : 33.00, O.2 [ mm ] : 123.00, O.3 [ mm ] : 11.50, C.1 [ mm ] : 12.00, C.2 [ mm ] : 12.50, C.3 [ mm ] : 12.50
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kW ] : 5.40, Bъртене на стартера : CW, Размер А [ mm ] : 80.00, Размер В [ mm ] : 47.00, Брой на зъбите [ szt ] : 11, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 11, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, L.1 [ mm ] : 387.00, O.1 [ mm ] : 127.00, O.2 [ mm ] : 90.00, O.3 [ mm ] : 90.00, C.1 [ mm ] : 11.50, C.2 [ mm ] : 11.50, C.3 [ mm ] : 11.50
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Мощност [ kW ] : 6.50, Bъртене на стартера : CW, Размер А [ mm ] : 115.00, Размер В [ mm ] : 20.00, Брой на зъбите [ szt ] : 11, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 11, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 410.00, O.1 [ mm ] : 127.00, O.2 [ mm ] : 127.00, O.3 [ mm ] : 127.00, C.1 [ mm ] : 15.50, C.2 [ mm ] : 15.50, C.3 [ mm ] : 15.50