Медиите за нас

 

Полагаме усилия да Ви запознаем с информацията за дейността на фирмата AS-PL чрез публикации в различни видове местни и чуждестранни медии. Тук ще бъдат помествани интервюта с представители на фирмата, съобщения от браншови събития и други статии, описващи дейността на Дружеството.
 

Полски медии:


 

Чуждестранни медии: